کاربرد بالابر متحرک

کاربرد بالابر متحرک

کاربرد بالابر هیدرولیک  : بالابر هیدرولیک در کاربردهای صنعتی و تجاری برای انتقال انواع کالاها، حمل در انبار، برداشتن بار از کامیون ها استفاده می شوند .

بعضی استفاده های بالابر هیدرولیک مستلزم انتقال در سطح زمین است ،

در حالی که در بعضی کاربردهای بالابر هیدرولیک برای بالابردن و پایین آوردن بار است .

محدوده سنگینی بار برای بالابر هیدرولیک می تواند دامنه ای وسیع از وزن اجسام باشد .

بعضی از بالابر هیدرولیک ها در فضای بسته استفاده می شوند در حالی که بعضی دیگر از بالابر هیدرولیک ها در فضاهای سرباز کاربرد دارند .

 

انواع نفربر متحرک ( بالابر متحرک ) :

 

۱-نفربر متحرک (بالابر متحرک ) تک ریل مخصوص یک نفر تا ارتفاع ۱۰ متر

۲- نفربر متحرک (بالابر متحرک ) دو ریل مخصوص دو نفر تا ارتفاع ۱۴ متر

۳- نفربر متحرک ( بالابر متحرک ) چهار ریل مخصوص سه نفر تا ارتفاع ۲۰ متر

۴- نفربر متحرک ( بالابر متحرک ) تحت زاویه یا نردبان دستی مخصوص یک نفر تا ارتفاع ۱۸ متر

 

۱-نفربر متحرک ( بالابر متحرک ) تک ریل :

 

نفربر متحرک ( بالابر متحرک ) به صورت لیفتراکی عمل می کند یعنی ریل و جک هیدرولیک یک سمت قرار می گیرد و

با بالا رفتن جک با نیروی برقی ریل ها و کابین نفربر متحرک ( بالابر متحرک ) نیز به بالا حرکت می کند .

نفربر متحرک (بالابر متحرک ) می تواند دارای چهار عدد چرخ خودرویی یا کارگاهی باشد که

دو تا از آنها گردان و دو تا ی دیگر ثابت می باشد و همچنین هر چقدر ارتفاع

نفربر متحرک (بالابر متحرک ) بیشتر باشد تعداد ریل های دستگاه نیز بیشتر می شود .

 

مهم ترین نکات ایمنی این نفربر ها این است که نباید از آن در شرایط زیر استفاده کرد :

 

۱- ارتفاع بالا نفربر متحرک  ( بالابر متحرک) بدون استفاده از ترمز دستگاه

۲-استفاده از نفربر متحرک ( بالابر متحرک ) در بیرون ساختمان هنگام وزش شدید باد

۳- استفاده از نفربر متحرک ( بالابر متحرک) درمواقع بارندگی یا طوفان

۴-استفاده از نفربر متحرک ( بالابر متحرک) رعایت نکردن حداکثر وزن مجاز

۵-استفاده از دستگاه زمانی که بکسل های آن پارگی داشته باشد

 

کارایی نفربر های تک ریل :

نفربر متحرک ها ( بالابر متحرک) به علت اینکه به صورت عمودی بالا می آیند باید از دقیقا از زیر محلی که مورد نیاز است ،

بالا برود مثلا برای تعویض لامپ لوستر مساجد یا سالن های ورزشی .

حداکثر ظرفیت و ارتفاع نفربر های تک ریل :

این نوع نفربر متحرک  ها ( بالابر متحرک) حداکثر می تواند ۱۵۰ کیلو گرم را تا ارتفاع ۱۰ متر با دست نفر بالا ببرد .

نفربرهیدرولیک برقی مدل GTWY10-1000

نفربرهیدرولیک برقی مدل GTWY10-1000

۲-نفربر متحرک دو ریل :

در این نوع نفربر متحرک ها (بالابر متحرک ) دو سمت کابین ریل قرار می گیرد و

با دو عدد جک هیدرولیک با نیروی برق به صورت همزمان بالا می رود که طبیعتا به علت

اینکه از دوطرف کابین را نگه میدارد نسبت به نفربر های تک ریل امنیت بیشتری دارد و

می تواند تا ارتفاع بیشتری نسبت به نفربر متحرک های ( بالابر متحرک ) تک ریل ساخته شود .

این نوع بالابر نیز مانند نفربر متحرک ( بالابر متحرک) تک ریل دارای دوچرخ گردان و دو چرخ ثابت می باشد و

با افزایش ارتفاع دستگاه تعداد ریل های تلسکوپی نفربر نیز

بیشتر می شود و نکات ایمنی و کاربرد نفربر های دو ریل نیز همانند نفربر  متحرک ( بالابر متحرک ) تک ریل می باشد .

حداکثر ظرفیت و ارتفاع نفربر متحرک ( بالابر متحرک ) دو ریل :

نفربر متحرک (بالابر متحرک ) می تواند حداکثر دو نفر (۲۵۰ کیلوگرم) را تا ارتفاع ۱۴ متر با دست نفر بلند کند .

 

۳-نفربر های هیدرولیک چهار ریل :

 

در این نوع نفربر ها ، ریل های دستگاه در چهار گوشه کابین قرار گرفته و کابین با چهار عدد جک هیدرولیک با

نیروی برق به شکل همزمان بالا می رود که باز هم امنیت

این نوع نفربر ها از نفربر متحرک ( بالابر متحرک ) دو ریل بیشتر است.

وضعیت چرخ ها دستگاه ، نکات ایمنی و کاربرد این نوع بالابر نیز همانند نفربر های تک ستون و دو ستون می باشد .

حداکثر ظرفیت و ارتفاع نفربر متحرک ( بالابر متحرک ) چهار ریل :

این نوع نفربر متحرک ( بالابر متحرک ) می تواند سه نفر (۳۵۰ کیلو گرم ) را حداکثر تا ارتفاع ۲۰ متر با دست نفر بلند کند .

 

۴-نفربر متحرک ( بالابر متحرک ) تحت زاویه یا نردبان دستی :

 

نفربر متحرک ( بالابر متحرک ) بر خلاف نفر برهای تک ستون ، دو ستون و چهارستون به صورت عمودی بالا نمی رود و از فضای عقب تر از محل مورد نیاز به صورت زاویه دار با چرخش دستی گیربکس نفر را به زیر محل مورد نظر می رساند .

نفربر متحرک ( بالابر متحرک ) دارای دو گیربکس دستی می باشد که با یکی از آن ها نردبان ها از هم فاصله می گیرند و با گیربکس دیگر زاویه نردبان از ۴۵ درجه تا ۶۵ درجه تغییر می کند .

نفربر متحرک ( بالابر متحرک ) دارای چهار چرخ کارگاهی یا خودرویی می باشد که دو عدد از آنها گردان و دو عدد دیگر ثابت می باشد .