نکاتی درباره جک روغنی

نکاتی درباره جک روغنی

دید کلی 

مایعات تقریبا تراکم ناپذیر هستند .

این ویژگی سبب شده است که از مایعات به عنوان وسیله مناسبی برای تبدیل و انتقال کار استفاده شود .

بنابراین می‌توان از آنها برای طراحی ماشینهایی که در عین سادگی ،

با نیروی محرک خیلی کم بتواند نیروی مقاوم فوق العاده زیادی را جابجا نماید، استفاده نمود .

 

جک هیدرولیک چیست؟ 

جک هیدرولیک وسیله‌ای است که در آن نیرویی بر روغن موجود در یک استوانه کوچک وارد می‌شود .

این نیرو سبب می‌شود که روغن غیر قابل تراکم به استوانه بزرگ منتقل شود .

روغن به پیستون استوانه بزرگ فشار می‌آورد و باعث بلند شدن بار روی استوانه (مثلا ماشین) می‌شود .

مکانیزم کار ماشینهای جرثقیل ، و غیره نیز چنین می‌باشد که در عین سادگی ، کار مفید زیادی با بازده بالا انجام می‌دهد .

در ساختمان جک هیدرولیک از این واقعیت استفاده می‌شود که روغن تقریبا تراکم ناپذیر است و نیروی وارد بر خود را منتقل می‌کند .

فشار وارد بر پیستون کوچک عینا به پیستون بزرگ منتقل می‌شود و آنرا به طرف بالا می‌راند .

 

 نکاتی درباره جک روغنی

نکاتی درباره جک روغنی 

 

در ساختمان جک هیدرولیک از این واقعیت استفاده می‌شود که روغن تقریبا تراکم ناپذیر است و

نیروی وارد بر خود را منتقل می‌کند. فشار وارد بر پیستون کوچک عینا به پیستون بزرگ منتقل می‌شود و آنرا به طرف بالا می‌راند .

مزیت مکانیکی جک هیدرولیک فشارهای وارد بر استوانه‌ها که همان نیروی وارد بر واحد سطح یعنی P = F/A است،

باهم برابرند.

بنابراین :

Pe = Pl

به عبارت دیگر می‌توان نوشت:

Fe/Ae = Fl/Al

که در آن F همان نیروهای مقاوم و محرک ، A همان سطح مقطع دو پیستون می‌باشد .

در حالت ساده‌تر مزیت مکانیکی قسمت هیدرولیکی جک بصورت زیر در می‌آید:

AA = Ml/Ae

دسته جک نیز یک اهرم نوع دوم است و مزیت مکانیکی مخصوص به خود را دارد. دسته اهرم نیروی محرک را افزایش می‌دهد .

بر جک هیدرولیک نیروی مفید دسته وارد می‌شود و جک این نیرو را افزایش می‌دهد .

از اینرو مزیت مکانیکی کل دستگاه برابر مزیت مکانیکی این دو قسمت می‌باشد .

آیا جک هیدرولیک مقدار کار را افزایش می‌دهد؟

دستگاهی وجود ندارد که بتواند مقدار کار را افزایش دهد. هر مقدار روغن که از استوانه کوچک خارج شود،

همان مقدار وارد استوانه بزرگ می‌شود. در هر دو استوانه این حجم روغن برابر است با حاصلضرب سطح مقطع استوانه در فاصله‌ای که پیستون جابجا می‌شود .

چون این حجمها باهم برابرند،

بنابراین :

AeΔSe = AlΔSl

اگر ماشین را بدون اصطکاک در نظر بگیریم داریم:

MA=Al/Ae=ΔSe/ΔSl
و چون MA = Fl/Fe

بنابراین:

FlΔSl = FeΔSe

که نشان می‌دهد در حالت ایده‌آل کار خروجی یا مفید با کار ورودی یا داده شده برابر است .

در قرقره ، اهرم و جک هیدرولیک ، وقتی اصطکاک وجود ندارد، کار خروجی با کار ورودی برابر است .

این گفته در مورد سایر ماشینها نیز برقرار است .

در چنین شرایطی مزیت مکانیکی ایده‌آل (یعنی بدون اصطکاک) هر ماشینی را می‌توان با بررسی هندسه ماشین بدست آورد .

با ملاحظه معادله MA = ΔSe/ΔSl حتی در پیچیده‌ترین ماشین ،

می‌توان مزیت مکانیکی ایده‌آل را فقط با دانستن اینکه وقتی نیروی محرک را در مسافت معینی حرکت می‌دهیم،

نیروی مقاوم چقدر جابجا می‌شود، پیدا کرد .

کاربردهای جک هیدرولیک

 

در بلند کردن ماشین‌آلات سنگین ، ماشینهای کمپرسور ، جرثقیلها ، پالایشگاهها ، حفاریهای زیر زمینی ، برج سازی و معماری ،

کلیه وسایل نقلیه و غیره از خود این وسیله بسیار ساده و مفید یا مکانیزم کارش استفاده می‌شود .

 

دستگاه هاي هيدروليک

دير زماني است که از توان هيدروليکي براي سهولت در بلد کردن و پايين بردن ماشين هاي کشاورزي بهره گرفته مي شود .

در دستگاه هاي جديدتر از اين توان همچنين براي کنترل کشش و موقعيت سوار بر تراکتور استفاده مي شود .

فرمان تمامي تراکتورهاي سنگين، بيشتر تراکتورهاي نيمه سنگين و حتي بعضي از تراکتورهاي سبک نيز هيدروليکي است .

از توان هيدروليکي در تراکتورهاي نوين براي جعبه دنده هاي هيدروليکي نيز بهره گرفته مي شود .

اتصال ۳ نقطه :

۳ بازويي است که معمولاً در عقب تراکتور تعبيه مي شود .

موقعي که از پشت به تراکتور نگاه کنيم، دو بازوي پاييني را بازوهاي سمت چپ و سمت راست و بازوي بالايي را ساق وسط نامند .

دو بازوي پاييني توسط دو ساق که بازوهاي رابط ناميده مي شوند .

به بازوهاي بالابر متصل مي شوند اين بازوها در دو سر محور بالابر مستقر شده اند .

در سر بازوي رابطه طرف راست پيچي نصب شده است که با آن مي توان طول بازو را کوتاه و بلند نمود .

چنين پيچي در بعضي از تراکتورها (مثل تراکتور يونيورسال ۶۵۰) روي بازوي رابط طرف چپ نيز سوار شده است .

ساق وسط ممکن است فقط يک بازوي آزاد باشد ( تراکتورهاي جاندير) يا بر وسيله کنترل با کشش تکيه کند

(تراکتورهاي يونيورسال و مسي فرگوسن) ماشين ها و ادوات سوار به هر ۳ نقطه سوار مي شوند،

در حالي که ماشين هاي نيمه سوار فقط به دو بازوي پاييني بسته مي شوند .

وسيله هاي دنباله بند هيچگونه درگيري با اتصال ۳ نقطه نداشته بلکه فقط به مالبند ثابت يا گردان پيوند مي خورند .

گاهي آنها را به قطعه اي وصل مي کنند که بين دو بازوي پاييني بسته مي شود (مالبند معلق)

براي اتصال ادوات سوار معمولاً نياز به کمک فرد ديگري علاوه بر راننده مي باشد .

پس از تطبيق اتصالات قطعه و ماشين ، اهرم هيدروليک را بالا برده تا ۲ نقطه با هم جفت شوند .

زبانه اي روي هر يک از اتصالات پاييني اتصال ۳ نقطه تعبيه شده است که پش اس جفت شدن اين دو اتصال آنها را قفل مي کند .

براي پياده کردن وسايل کافي است تراکتور را به محل انبار برده و اهرم هيدروليک را پايين برده تا وسايل روي زمين بنشيند .

پس از آن ، دنده را خلاص نموده و ترمز دستي را مي کشد .

راننده آن گاه از تراکتور پياده شده، ابتدا ساق وسط و آن گاه زبانه هاي قفل دو بازوي پاييني را آزاد مي کند .

راننده سپس بر تراکتور سوار شده آن را از ماشين دور مي سازد .

اندام هاي دستگاه هيدروليک ۳ نقطه :

۱) مخزن روغن
۲) صافي يا فيلتر سوخت
۳) پمپ هيدروليک
۴) مقسم

۵) جک هيدروليکي يک طرفه
۶) اتصال جک به محور بالا بر اتصال لنگي
۷) محور بالابر
۸) بازوهاي بالابر
۹) اتصال ۳ نقطه

۱۰) کنترل با کشش و کنترل با موقعيت
۱۱) کنترل حساسيت
۱۲ خروجي هيدروليکي