دستگاه نقطه جوش

دستگاه نقطه جوش

دستگاه نقطه جوش  : اول از همه باید تعریف خود نقطه ی را جوش بدانیم ،

نقطه جوش دمایی است که هر چیز آبگونه / ماده مایعی آغاز به جوشیدن می کند .

دستگاه نقطه جوش  : صنایع مدرن و پیشرفته امروزه رقابت شدید در تولیدات صنعتی و نظامی باعث پیشرفت سریع جوشکاری گردید .

اصولی که از جوشکاری مورد انتظار است این می باشد که :

۱- جوش , سریع وتمیز باشد .

۲- مخارج تهیه مواد جوشکاری کم باشد .

۳- مخارج تهیه ماشین آلات حداقل و به صرفه باشد .

۴- کاربرد همه جانبه و استفاده صحیح در همه جا از دستگاه جوشکاری ممکن باشد .

از دستگاه های سنگین جوشکاری یا دستگاه های زمینی برای جوشکاری ورقهای نازک و غیره نمی توان استفاده کرد .

دستگاه های نقطه جوش به علت طرز کار صحیح و سریع با استفاده از فک های جوشکاری و مقاومت الکتریکی کار برد زیادی در صنایع دارند

و با اتصال دو قطب ترانسفورماتور مبدل و فک های دستگاه نقطه جوش در اثر عبور جریان از نقطه تماس فک ها در دستگاه

و خاصیت مقاومت جریان به سرعت حوزه مشخصی گرم شده وچون این گرم شودن تا حد ذوب در نقطه جوش مشخص و محدود است

به علت سادگی وتمیزی از دستگاه نقطه جوش استفاده می گردد .

جریان آب در فکهای دستگاه نقطه جوش سبب جلوگیری از ذوب شدن آنها شده و دستگاه نقطه جوش به اندازه های مختلف می شوند

و علت اصلی ابداع این دستگاه برای جوشکاری صفحات نازک می باشد که دستگاه های دیگر جوشکاری به سختی ممکن می باشد .

برای اتصال بهتر فک ها در دستگاه نقطه جوش در بعضی مواقع از تایمر استفاده می شود .

دستگاه نقطه جوش

دستگاه نقطه جوش

دستگاه نقطه جوش به چند دسته تقسیم می گردد که عبارتند از :

۱- دستگاه نقطه جوش پرتابل قابل حمل مخصوص صاف کاری آمپراژ این دستگاه ها ۹ و ۱۵ KW ساده و تایمر دار میباشد .

۲- دستگاه نقطه جوش انبری کابلی برای صافکاری ماشین .

۳- دستگاه نقطه جوش پدالی ایستاده این دستگاه در آمپر های ۲۰-۳۰-۳۵-۴۵ – ۵۰ – ۶۰ می باشد .

۴-دستگاه نقطه جوش پنوماتیک ایستاده این مدل دستگاه ها دارای آمپر های ۶۰-۷۵-۸۰-۱۰۰-۱۵۰تا ۳۵۰ KW .