جک ھای ھیدرولیک روغنی استاندارد

جک ھای ھیدرولیک روغنی استاندارد

این جک ھای ھیدرولیکی بطری شکل دارای دسته تلسکوپ سه قطعه ی روی اندود پمپ ھیدرولیک است .

سوکت پمپ چرخشی توانایی آن را دارد که از ھر موقعیت کنترل شود .

دسته چرخشی حمل می تواند دسته پمپ را نگھدارد ھمچنین پیچ تنظیم به ارتفاع بالابری اضافه می کند .

ریچه اورلود که مانع از این می شود که جک فراتر از ظرفیت اسمی خود استفاده شود .

سیستم انحرافی روغن از بیش از اندازه بالا رفتن و کشیده شدن میله وسطی جلوگیری می کند .

دسته پمپ را می توان قفل نمود و در صورت تقاضای مشتری می توان فشارسنج را به این جک اضافه نمود .

تقسیم بندی جک ھای روغنی بشرح زیر می باشد :

جک ھیدرولیک روغنی استوانه ای استاندارد

جک ھیدرولیک روغنی استوانه ای کوتاه بلند

جک ھیدرولیک روغنی استوانه ای تلسکوپی

جک ھای روغنی استوانه ای تلسکوپی

جک ھای ھیدرولیکی تلسکوپی دارای خصوصیاتی مشابه با سری BR ھستند .

پیستون تلسکوپی اجازه می دھد تا برای یک ارتفاع اولیه بسیار پایین با میزان بالابری بالا مورد استفاده قرار بگیرند .

جک EM با داشتن سر جک مخصوص یک بالابر کمکی برای وسایلی که نیاز به این نوع سرجک و حائل دارند طراحی و ساخته شده اند .

طرح دیگر از جک با الزامات فنی خاص می تواند بنا به درخواست مشتری تولید و ارائه شود .

جک ھای روغنی استوانه ای کوتاه بلند

جک ھای ھیدرولیک مخصوص ویژگی ھای یکسانی با جک ھای مدل BR دارند .

این سری جک ھا برای کاربرد ھای خاص طراحی شده اند .

ارتفاع پایین جک باعث دسترسی آسان به محل نصب جک می شود .

جک ھای ھیدرولیک روغنی استاندارد

جک ھای ھیدرولیک روغنی استاندارد

معایب جک های روغنی

جک های روغنی همانند سیلندر های هیدرولکی عمل می کنندو همان معایب و اشکالات ممکن است برای آن ها پیش آید .

در مورد این سیلندر های هیدرولیکی باید مراقب بود تا روغن آن ها نشت نکند و یا دچار آلودگی نشود .

اما باز هم با این وجود ممکن است عیوبی به مرور در آن ها دیده شود .

جک های روغنی در حالت کلی دچار چهار عیب بزرگ و اصلی می شوند .

اولین عیب که چندان عجیب و نادر هم نیست، به انتها نرسیدن بازوی جک است که منجر می شود، بار و خودرو به اندازه کافی بلند نشود .

این عیب در صورت کمبود روغن جک پیش می آید و برای رفع آن باید میزان روغن تنظیم شود .

هم چنین ممکن است جک بعد از بالا رفتن و زیر فشار قرار گرفتن، کم کم  بار را پایین بیاورد و نتواند در ارتفاع قبلی بماند .

دلایل بروز این عیب نیز ممکن است به خاطر چهار علت باشد؛

یا پیچ خلاص جک تا انتها بسته نشده باشد، روغن دارای آلودگی باشد،

جک دارای نشتی شده باشد و آب بند ها خراب شده باشند و یا تلمبه جک دچار مشکل و قفل شدن شده باشد .

اما برعکس این اتفاق نیز ممکن است دیده شود. یعنی میله جک به سختی بالا و پایین برود .

این عیب به خاطر خرابی و کج شدن میله اصلی، خرابی تلمبه جک،

معایب داخلی نظیر روغن نامناسب و یا خرابی آب بندها و کاسه نمد ها و… است .

اما عیب آخر نیز ممکن است در بالا رفتن و یا پایین آمدن جک دیده شود که به اصطلاح گفته می شود،

جک حالت اسفنجی دارد. یعنی بالا و پایین رفتن آن نرم و یکنواخت نیست. این عیب به خاطر وجود هوا درون روغن جک است .