تفاوت استاکر و لیفتراک دستی

تفاوت استاکر و لیفتراک دستی

تفاوت استاکر و لیفتراک دستی : استاکر دستی نوعی از تجهیزات انبارداری می باشد که قابلیت حمل بار و پالت در ارتفاع را داراست .

جک هیدرولیک این دستگاه که توسط نیروی انسانی کار می کند میتواند بار را در  ارتفاع های مختلف تخلیه یا بارگیری نماید .

این دستگاه با قیمت مناسب خود کارآمدی بسیاری در انبار های کوچک، محیط های صنعتی و کارگاهی که نیازمند جابجایی بار در ارتفاع هستند، را دارد .

سیستم عملکردی این دستگاه ها بر اساس سیستم پمپ هیدرولیک می باشد  .

استاکرها را را با عناوینی دیگر نیز می شناسند. مانند: جک بالابر، لیفتراک دستی، بالابر صنعتی و

استاکر ها را معمولاً در انواع تمام دستی، نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک طراحی و تولید می کنند .

در استاکرهای دستی بالا و پایین رفتن شاخک ها با استفاده از جک دستی هیدرولیک و جلو و عقب رفتن دستگاه با نیروی دست انجام می شود .

در حالی که در استاکر نیمه اتوماتیک بالا و پایین رفتن شاخک ها با نیروی برق و تنها جلو و عقب رفتن دستگاه به صورت دستی انجام می شود .

در استاکرهای تمام اتوماتیک هم بالا و پایین رفتن شاخک ها، هم جلو و عقب رفتن دستگاه به صورت تماماً برقی انجام می شود .

لیفتراک های دستی

به طور معمول لیفتراک های دستی نیمه برقی به خاطر قیمت مناسب و سرعت کاری مطلوب پرمصرف ترین نوع از این دستگاه هاست،

استاکرهای دستی را نیز معمولاً  کسانی که حجم کاری آن ها کم و  مداوم نیست، استفاده می کنند .

لیفتراک دستی اساسا و عینا آن چیزی است که به نظرتان می رسد .

تفاوت استاکر و لیفتراک دستی

تفاوت استاکر و لیفتراک دستی

تعریف لیفتراک دستی 

لیفتراکی است که با نیروی دست کار می کند به جای اینکه با موتور کار کند .

شاخک های قابل شناسایی در جلو دارند، اما توسط نیروی انسانی به جای نیروی موتور هل داده می شوند .

لیفتراک ها نوعی ماشین های انتقالی محرک هستند .

لیفتراک های دستی برای بلند کردن اشیای نسبتا سنگین مفید هستند که بطور عادی به نیرویی خارج از توان بشر نیاز دارند .

 لیفتراک ها این امکان را در اختیار فرد قرار می دهد تا بار سنگین را برای نفر را به راحتی بلند و جابجا کنند .

چون لیفتراک دستی توسط فرد هل داده می شود به روشنی نیاز دارد که بارهای قابل کنترلی روی آن ها قرار گیرد .

بنابراین اغلب در مغازه های کوچکتر و انبارها جایی که اشیای بسیار سنگینی نیاز نیست تا انتقال داده شوند استفاده می شوند ،

چون گاهی فقط نیاز است که باری را با کمک دست جابجا کنند .

آن ها اغلب در ادارات برای حرکت فایل های سنگین به کار می روند که از سویی بار بسیار بزرگی برای حرکت روی آن قرار داده می شود ،

که برای همین باید قوانین ایمنی و سلامتی را در مورد آن رعایت کرد .